მეილი

m.elisi@yahoo.com

ტელეფონი

591128600 591129600

ფუგა

ფუგა KALEKIM 1კგ

 ლარი

ფუგა KALEKIM 5კგ

 ლარი

ფუგა CERESIT

 ლარი

ფუგა CERESIT

 ლარი

ფუგა CERESIT

 ლარი

ფუგა BETEK

 ლარი